Zeneakadémia - Nagyterem


CímBudapest, 1061, Liszt Ferenc tér 8.

Közeli koncertek a helyen

Balogh Ádám zongora MA diplomakoncertje

Balogh Ádám zongora MA diplomakoncertje

Zeneakadémia - Nagyterem June 05. (19:00)
Szokolay Ádám zongora MA diplomakoncertje

Szokolay Ádám zongora MA diplomakoncertje

Zeneakadémia - Nagyterem June 06. (19:00)
Concertino: Haydn, Mozart, Mendelssohn, R. Strauss

Concertino: Haydn, Mozart, Mendelssohn, R. Strauss

Zeneakadémia - Nagyterem June 09. (19:45)
Concertino: Haydn, Mozart, Mendelssohn, R. Strauss

Concertino: Haydn, Mozart, Mendelssohn, R. Strauss

Zeneakadémia - Nagyterem June 10. (15:30)
World Youth Choir

World Youth Choir

Zeneakadémia - Nagyterem June 10. (19:30)
Túri Péter orgona MA diplomakoncertje

Túri Péter orgona MA diplomakoncertje

Zeneakadémia - Nagyterem June 12. (19:00)
Ávéd János DLA zárókoncertje

Ávéd János DLA zárókoncertje

Zeneakadémia - Nagyterem June 22. (19:30)
Brahms-drámák E/6  22-23

Brahms-drámák E/6 22-23

Zeneakadémia - Nagyterem June 23. (19:00)
„VIENNA CALLING“/ Bécs hívogat

„VIENNA CALLING“/ Bécs hívogat

Zeneakadémia - Nagyterem June 25. (17:00)
Református énekek XX.

Református énekek XX.

Zeneakadémia - Nagyterem July 01. (19:30)
Fesztivál „with Love”

Fesztivál „with Love”

Zeneakadémia - Nagyterem July 14. (19:00)
Schubertiáda+

Schubertiáda+

Zeneakadémia - Nagyterem July 15. (19:00)
A katona története

A katona története

Zeneakadémia - Nagyterem July 19. (19:00)
A változatosság gyönyörködtet

A változatosság gyönyörködtet

Zeneakadémia - Nagyterem July 21. (19:00)
Bartók-nap

Bartók-nap

Zeneakadémia - Nagyterem July 22. (19:00)
Viva „La Gitane”

Viva „La Gitane”

Zeneakadémia - Nagyterem July 23. (19:00)
Ludwig & Ludwig - Danubia Zenekar

Ludwig & Ludwig - Danubia Zenekar

Zeneakadémia - Nagyterem September 19. (19:30)
Szerelem/Zsoltár/Búcsú - Danubia Zenekar

Szerelem/Zsoltár/Búcsú - Danubia Zenekar

Zeneakadémia - Nagyterem September 27. (19:30)
Szenthelyi Miklós jubileumi koncertje

Szenthelyi Miklós jubileumi koncertje

Zeneakadémia - Nagyterem September 28. (19:00)
Barokk koncert: J. S. Bach, Telemann

Barokk koncert: J. S. Bach, Telemann

Zeneakadémia - Nagyterem September 29. (19:45)
Barokk koncert: J. S. Bach, Telemann

Barokk koncert: J. S. Bach, Telemann

Zeneakadémia - Nagyterem September 30. (15:30)
Sinfonia concertante Ferencsik/1

Sinfonia concertante Ferencsik/1

Zeneakadémia - Nagyterem October 11. (19:30)
Szimfóniák és koncertáriák Ferencsik/2

Szimfóniák és koncertáriák Ferencsik/2

Zeneakadémia - Nagyterem October 12. (19:30)
Öröm/Csillogás/Zsenik - Danubia Zenekar

Öröm/Csillogás/Zsenik - Danubia Zenekar

Zeneakadémia - Nagyterem October 26. (19:30)
David Titterington orgonaestje - Orgona a központban -

David Titterington orgonaestje - Orgona a központban -

Zeneakadémia - Nagyterem November 07. (19:30)
Concertino sorozat: J. S. Bach, Sosztakovics, Schönberg

Concertino sorozat: J. S. Bach, Sosztakovics, Schönberg

Zeneakadémia - Nagyterem November 12. (15:30)
Concertino sorozat: J. S. Bach, Sosztakovics, Schönberg

Concertino sorozat: J. S. Bach, Sosztakovics, Schönberg

Zeneakadémia - Nagyterem November 13. (19:45)
Csúcsok/Sors/Szépség - Danubia Zenekar

Csúcsok/Sors/Szépség - Danubia Zenekar

Zeneakadémia - Nagyterem November 15. (19:30)
Jevgenyij Koroljov zongoraestje

Jevgenyij Koroljov zongoraestje

Zeneakadémia - Nagyterem December 05. (19:30)
A diótörő - Danubia Zenekar

A diótörő - Danubia Zenekar

Zeneakadémia - Nagyterem December 15. (19:30)
La Passione Ferencsik/3

La Passione Ferencsik/3

Zeneakadémia - Nagyterem February 15. (19:30)
Jupiter Ferencsik/4

Jupiter Ferencsik/4

Zeneakadémia - Nagyterem May 09. (19:30)
A magyar klasszikus zene napja

A magyar klasszikus zene napja

Zeneakadémia - Nagyterem May 30. (19:30)
Összes koncert megtekintése
 

Zeneakadémia - Nagyterem

Nem kell komoly művészettörténeti kutatást végeznünk ahhoz, hogy megállapítsuk: a 19. században és a szecessziós századfordulón épült hangversenytermek a díszítéseiknek köszönhetően Apollón szentélyeiként értelmezhetők, ahogy a színházak Dionüszoszéiként. Az antik világ isteneire való utalás azonban többnyire néhány motívumban ki is merül: az épületek tervezői gyakran megelégedtek egy-egy Dionüszosz diadalmenete ábrázolással vagy Apollón lantjainak és hattyúinak egymás mellé sorolásával, múzsák felvonultatásával és babérornamentika alkalmazásával, mindezek számára csupán néhány, persze hangsúlyos megjelenésű építészeti helyet kijelölve. Nem ritka az apollóni-dionüszoszi díszítőmotívumoknak ellentétpárokba való rendezése sem, amely mögött Nietzsche hatása feltételezhető.

A budapesti Zeneakadémia példája sokkal bonyolultabb, elsősorban nem azért, mert az 1903 és 1907 között emelt épületen az antik istenvilágra való utalások a homlokzatokat és a dísztereket teljes egészében birtokba veszik, hanem mert a díszítés egységes, több rétegben kibontakozó, már-már tudósiként jellemezhető, és nemcsak Nietzsche ellentétpárjaira épülő ikonográfiai programmá áll össze. Az épület e szempontból méltó párja az Operaháznak. Abból a szempontból viszont, hogy a program a figurális díszítéseken és a feliratokon túl az építészeti elemeknek és megoldásoknak a világára és ezekkel együtt a felhasznált építő- és burkolóanyagokra, azok anyagi minőségére és színvilágára is kiterjed, az épület szinte társtalannak mondható.

Az ikonográfiai program csúcspontja-csúcshelye a Nagyterem. Ennek díszítése azonban nem értelmezhető a főhomlokzaté és az előcsarnokoké nélkül – az ikonográfiai program egységessége nem kérdéses, még akkor sem, ha a Nagyterem részletrajzainak és díszítésének kidolgozására valószínűleg csak a homlokzati terveket követően került sor, amire az engedélyezési terveken szereplő dátumok alapján következtethetünk.

Az egész épületet mintegy átszövi az egymás feletti és egymás mögötti összefüggéseket mutató, építészeti és díszítésbeli ellentétpárokra épülő hierarchia. Ahogyan a főhomlokzaton a vízszintesen elfekvő oldalsó részek fölé a vertikálisan tagolt középső rizalit magasodik, úgy emelkedik ki a belsőben az alacsony arányú előterekből a három szint magasságú Nagyterem. Ahogyan a homlokzat oldalszakaszain a vizekre utaló motívumok jelennek meg, úgy az előcsarnokokban is a vizekre történik utalás (a majolikalapokkal, azok kékjeivel, a buborékokat és gyöngyöző vizet megjelenítő gömbmotívumokban, az emeleten a zárópárkány hullámmotívumában). A világ, amely szigetként magasodik a vizes részek fölé, Apollóné. Ezt a homlokzaton dór oszlopok jelenítik meg, diadalívek kompozíciós megoldásait alkalmazva. A Nagyteremben az építettség hatása másodlagos – itt a teret határoló, egymásba íródó diadalívek mint növényzetet tartó elemek kapnak szerepet, de maga a növényzet az uralkodó: babérfa ez, amely az épületet a padlótól a boltozatig áthatja/kitölti, mintegy ligetet alkotva, amely a belsőt beárnyékolja, árnypöttyöket szórva az oldalfalakra. A babér a földszinten fekete gyökereivel van jelen, az oldalfalakon zöld törzsei emelkednek, a boltozatra aranyló lombkoronája borul. A dór homlokzat a görög Apollón templomáé (hattyúkkal, lantokkal), aki az egyiptomiak Napistenének attribútumait (napkorongok, obeliszkek, piramidionok, egyiptizáló fejek, pülónmotívum) is viseli. A babérliget Apollón szigeti szent ligete (talán az isten Délosz-szigeti szentélyére is utalva) hattyúkkal, lantokkal, kígyós oltárokkal és magának az istennek alátekintő képmáspárjával, akinek ligetében a fő helyet az orgona és zenei utalások foglalják el, köztük a hattyúdal ábrázolásai.

A dionüszoszi és az apollóni világokban ugyanakkor egymásra utaló motívumokkal – átszűrődésekkel és áttükröződéssel találkozni: az előcsarnoki vizek világában lantokkal, kígyókkal, piramidionokkal, a vizeik felületén tükröződve megsokszorozódó napkorongokkal, az apollóni részeken pedig dionüszoszi scherzo is megjelenik, és a Nap arany csillogása mellett a Hold ezüstjéé is. A különböző világok közti átjárás csak a közvetítők révén valósulhat meg, akik a két világ határain helyezkednek el. Ilyenek a Nagyterem földszinti bejáratait őrző múzsák és ilyen Liszt Ferenc is, aki a homlokzati középrizalit alsó és felső része közt főpapként trónol – erősítve az épület programjának keresztény vonatkozású rétegét is. Az emeleti előcsarnok hátfalának Körösfői-Kriesch Aladár-freskóján is közvetítők játsszák a főszerepet: a művészeteket megszemélyesítő nőalakok, akik a művészet forrása kútépítményén táncolnak. A Nagyteremben ugyanebben a magasságban apollóni attribútumos hermapillérpapnők vannak, oldalt kariatidaként, a főhelyen fényhozókként. A megszólaltatható közvetítő is ezen a szinten kapott helyet: az orgona.

A freskón ugyanakkor a különböző világok együttes ábrázolásával találkozni: általa lehetőség nyílik az átlátásra, amelynek köszönhetően a mű nemcsak az előcsarnoknak, de a Nagyteremnek is szerves részeként értelmezhető, és mint ilyen az ikonográfiai program kulcsa. A művészeteket, amelyeknek forrásához zarándokok járulnak, dionüszoszi hangszereken játszó égi lények dicsőítik. Hátrébb és magasabban apollóni hangszereket megszólaltató angyalok ülnek a felhőkön, akiknek muzsikája már a bíborkárpit (Apollón ikerpárjának, Artemisznek égi palást attribútuma ez) rejtette világhoz/világban szól, amelyből itt csak a zöldes-aranyos lombhomály látszik. Aki a Nagyterembe lép, e kárpit mögé jut (a karzatokon és a páholyokban valós kárpitok vonódnak ketté).

A Nagyterem szertartások helyszíne, a szertartások a hangversenyek. A papnők szerepét itt a zenészek veszik át, akik közül a szólisták (öltözőszobájuk ablaka alapján) Orpheusz megtestesítői. A szertartásokban való részvételre feliratok (Favete lingvis és Sursum corda) figyelmeztetnek, a szertartásokra pedig Apollónnak a boltozat alatt megjelenített kígyós oltárai utalnak. A hangversenyeken a zene segítségével felszárnyal a lélek, akárcsak a főhomlokzatnak lantba kapaszkodó géniuszai, apollóni magasságokba, oda, ahol az isten képmásait, oltárait és alászálló angyalokat látni, valamint az égboltozaton túli, égi vízben tükröződve (a felülvilágítók feliratában olvashatóan is) az Összhangot, Szépséget, Ritmust, Poézist, Dallamot és Fantáziát. Eközben Apollón ölelésére maga a közönség is babérfává változik, akárcsak Daphné.

A Nagyteremben maga a zene lesz láthatóvá, a zene, amely Nietzsche szerint az örök élet közvetlen ideája.

Dr. Raffay Endre

 
Hírek és rajongók
 
  Amennyiben szeretnéd adminisztrálni ezt a tételt kattints ide.
 

Szólj hozzá!


Megpihennek szárnyaid dokumentum(?)film – de kiről is? FRISSÍTVE

Megpihennek szárnyaid dokumentum(?)film – de kiről...

Kaptunk egy sajtóvetítésre szóló meghívót, miszerint: „Megpihennek szárnyaid – zenés dokumentumfilm Póka Egon és Szappanos György...
 
Koncert naptár
Töltsd fel az oldalrakoncerted, helyszíned, zenekarod

KOVACS lesz a VéNégy Fesztivál headlinere

Kovacs, Kraak & Smaak, Cari Cari, Ina West, Kill the Dandies, Lash & Grey – nemzetközi kínálattal és több mint félszáz zenei programmal vár június 22. és 25. között Nagymaroson a 10. VéNégy Fesztivál.

Öt év után visszatér a The Cult Magyarországra!

A hazai közönség is testközelből megismerheti a The Cult új albumát júniusban, a Budapest Parkban.

Def Leppard, Mötley Crüe, avagy a koncert, amelyet mindenki másképp hallott

Elmentünk a két zenekar közös koncertjére, a világturné budapesti állomására, az MVM Dome-ba. A két zenekar állítólag pénzfeldobással döntötte el a fellépés sorrendjét. Akár el is hihetném. Viszont ha a pénzfeldobós sztori valós, nem tudom, mi lett volna a turné állomásain, amelyeken a Mötley Crüe minden estén lejátssza a...

Terülj, terülj piknikplédem! Óriási kerti parti a Városligetben

Jön, jön, jön az idén 12 éves Rosalia Borpiknik. A főváros legnagyobb nyárindító kerti partija idén új névvel várja a borok szerelmeseit és az igazi kikapcsolódásra vágyókat.
Új koncertek